Kamband handfärgade

Kamband är ull som blivit industriellt kammade i långa band (på engelska heter de wool tops och går i Sverige under namn tops, topsband eller kardband, det sista är egentligen något helt annat men många kallar kamband för kardband). Jag handfärgar dessa med syrafärger.