Kamband

Kamband är ull som blivit industriellt kammade i långa band (på engelska heter de wool tops och går i Sverige under namn tops, topsband eller kardband, det sista är egentligen något helt annat men många kallar kamband för kardband). Jag handfärgar dessa med syrafärger.

Kamband special är specialbeställda kamband, där jag själv valt färger och vilka fiber som ska ingå i blandningen. Jag har alltså inte färgat någonting själv till dessa kamband.